Translate This Web

10/10/2014

7Search.com - Affordable PPC Advertising - Quality Traffic and Low Bid Prices Equal a Better ROI

GOOGLE SEARCH

Search

Chính sách Bảo Mật

đăng 20:10 11-10-2013 bởi Quangtu Phung


An ninh thông tin

    Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ 2s.com và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:
  • Chúng tôi có sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ của mình.
  • Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

    Thông tin chúng tôi chia sẻ

    Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Google trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:
  • Sự đồng ý của bạn
    Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn. Để làm vậy, chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

    Thông tin bạn của bạn

    Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác.

    Truy cập và cập nhật thông tin

    Bất cứ lúc nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
    Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên băng sao lưu).
    Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi. 

    Thông tin thu thập

    Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình – từ việc nghĩ ra những việc cơ bản như ngôn ngữ của bạn, tới những điều phức tạp hơn như quảng cáo nào bạn thấy hữu ích nhất hoặc những người nào quan trọng nhất đối với bạn trên mạng trực tuyến.
    MỌI THÔNG TIN, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Điện Thoại: 0988 444 525
Email: quangtuphung@gmail.com
Địa chỉ: Khu Đô Thị Sao Mai, TP Long Xuyên, An Giang
    KÍNH MONG QUÝ VỊ ỦNG HỘ,  GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CÙNG BẠN BÈ ỦNG HỘ ĐỂ TRANG CHÚNG TÔI NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HƠN.
    Site Owner - Quangtu Phung